Back to top
redakcja2 küldte be 14.04.2021 időpontban
137 éve született a szociális antropológia atyja, Bronisław Malinowski, lengyel antropológus
Kultura

Bronisław Malinowski az Osztrák–Magyar Monarchia lengyel nemzetiségű állampolgára volt, szülei Łucjan Malinowski és Józefa Łącka voltak. Apja szláv filológia professzor volt, anyja gazdag, művelt földbirtokos családból származott és nyelvészettel foglalkozott. 

Bronisław a krakkói Jagelló Egyetem filozófiai karán tanult, kezdetben a fizikát és a matematikát választotta fő tanulmányi területének, de felsőbb éveiben a humán tudományokra is kiterjesztette érdeklődését. 1908-ban doktorátust szerzett A gondolkodás közgazdaságtan elvéről című munka alapján. Ezután a Lipcsei Egyetemen tanult fizikai kémiát, itt került kapcsolatba Wilhelm Wundt filozófussal, aki nagy hatással volt rá.

 

1910-ben posztgraduális tanulmányokat végzett a londoni School of Economics-ban, és megkezdte a Család az ausztrál bennszülöttek között című mű írását, amely három évvel később jelent meg. Az 1914-1915 években terepkutatást végzett Toulon (Pápua) szigetén a Mailu törzsről, amely tapasztalatairól később szintén publikált.  1916-ban PhD fokozatot szerzett.  Ebben az időben olvasta James George Frazer Az aranyág (The Golden Bough) című művét, amely elindította az érdeklődését az antropológia irányába.

 

Az első világháború alatt az Új-Guinea melletti Trobriand-szigeteken élt és végzett terepkutatásokat. Ekkor fejlesztette ki az intenzív terepkutatási módszert, amely a modern etnológia egyik oszlopává vált.  Ennek során fedezte fel, hogy e szigetek lakói kagyló karpereceket és nyakláncokat cserélnek egymással, úgy, hogy végül mindenkinél ugyanannyi karperec és nyaklánc marad. Malinowski rájött, hogy ennek a „kulakereskedelemnek” funkciója van, hiszen ez teszi lehetővé, hogy az óceánban szétszórt szigetek lakossága kapcsolatban maradjon egymással. Később elméleti munkáiban kifejtette, ha valamilyen szokás, intézmény, hiedelem létezik valamely társadalomban, akkor annak biztosan van valamilyen funkciója. Ezt funkcionalizmusnak nevezte el.

 

Malinowski gyerekkori barátjával, Witkacyval

A Trobriands-ben összegyűjtött anyagok alapján készült legfontosabb monográfia A Csendes-óceán nyugati részének argonautái (1922) - a néprajzi adatok funkcionális elemzésének első bemutatása. További jelentős publikációk: Custom and Crime in the Society of Savages (1926), A vadak szexuális élete (1929), Korallkertek és varázslatuk (1935).

 

1927-ben a londoni egyetem professzora és antropológiai tanszékének elnöke lett, majd kutatásait Dél-Kelet-Afrikában folytatta.

 

Elnyerte a Harvard Egyetem díszdoktori fokozatát, majd a Yale Egyetem professzora lett. A háború kitörése arra kényszerítette, hogy az Egyesült Államokban maradjon, ahol élete utolsó éveit is töltötte. Malinowski 1942-ben szívroham következtében hunyt el az amerikai New Haven-ben.

 

Élete nagy hatással volt az antropológiára: munkássága előtt a legtöbb antropológus az íróasztalnál dolgozott, szövegeket olvasott és elemzett, ritkán folytattak terepmunkát. Malinowski kutatásával kapcsolatos saját kétéves tapasztalataira támaszkodva olyan szabályokat fogalmazott meg, amelyeket minden terepmunkát végző antropológusnak azóta be kell tartania.

 

Szerinte egy jó kutató arra összpontosít, hogy megpróbálja meglátni a világot a helyi emberek szemével, és gondolkodása és érzése révén átjárja ezeket a folyamatokat. Az antropológusnak meg kell határoznia azt is, hogy mi a norma, szokás vagy szabály az adott közösségben. A kutatónak a helyi nyelvet is beszélnie kell, és a módszertan elkészítése szintén döntő fontosságú.

 

Az antropológus nem készít semmilyen koncepciót a kutatáshoz, és nem szabad meghallgatnia más megfigyelők javaslatait, mivel ezeket leginkább sztereotípiák terhelik. A kutató kötelessége tiszteletben tartani a közösség törvényeit, szokásait és szabályait. Szükség van továbbá arra, hogy megértse, mely viselkedések helytelenek és helyesek az egyes kultúrákban.

 

A közösség életének akadályozása kizárt. Csak az észlelt szokások elfogadása vezethet értékes megfigyelésekhez, mivel különben a helyi emberek nem viselkednek természetes módon.

 

Bronisław Malinowski életének köszönhetően azóta többen tudunk a különböző közösségek együttélésének működés módjáról, valamint az antropológia tudományága neki köszönhetően jelentős mértékben fejlődött.