Back to top
Monkey küldte be 12.04.2021 időpontban
Elhunyt Bogdan Adamczyk atya
Pilne

2021. április 9-én, Szegeden, 55 éves korában, a szerzetesi életének 34. és papságának 28. évében elhunyt P. Bogdan Adamczyk, a Konvetuális Kisebb Testvérek Rendjének (minorita ferencesek) tagja. Lengyelnek született - magyarként halt meg,  közben "magyarul" szolgált - emlékeznek rá barátai, tisztelői.

Amint letette papi fogadalmát Lengyelországban, Magyarországra érkezett, és az egri Szemináriumban folytatta tanulmányait. 1992. október 10-én, Miskolcon szentelték diakónussá, majd ugyanott 1993. június 20-án, dr. Sergély István egri érsek szentelte pappá. Az újmisés képére a következő jelmondatot választotta: „Vonulj ki földedről, rokonságod köréből és atyád házából arra a földre, amelyet majd mutatok neked” (Ter 12,1).

Szolgált Nyírbátorban, majd Miskolcon, először káplánként, majd 1998-tól plébánosként, majd Egerben a rendnél, és egy évig a határon túl, Aradon is. 2005-ben visszatért Lengyelországba, ahol csatlakozott a radomskói szerzetesi közösséghez, ahol az ideiglenes fogadalmasok mesterének nevezték ki. Egy évvel később újra Magyarországra jött, ahol 2011-ig plébánosként szolgált Miskolcon. 2011 végén egészségügyi okokból áthelyezték a krakkói Szent Antal kolostorba.

2012 júliusától egy évig a római Tizenkét Apostol kolostorban (Curia Generalis) élt, majd 2013-ban a szlovákiai Brehov (Imreg) kolostorába helyezték át, ahol házfőnökként működött. Ezt a tisztséget 2015-ig töltötte be. 2013-ban elnyerte az „Pro Urbe Miskolc” városi díjat. 2014-ben a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen doktori fokozatot szerzett, 2016 januárja és júniusa között Ózdon, a Szent Kereszt felmagasztalása plébánián káplánként szolgált, majd Assisibe, a Sacro Conventóba helyezték, ahol egy évig zarándokcsoportokat vezetett. A következő évet a dél-lengyelorzsági rychwałdi kolostorban töltötte.

2018-ban ismét visszatért szolgálni a magyar kolostorokba. Kezdetben Miskolcon, majd Aradon volt káplán. 2020. július 1-jén a Tartományi Káptalan a szegedi Szent Miklós templom és rendház plébánosi és házfőnöki feladataival bizta meg. 2021. március 4-én megkapta a magyar állampolgárságot.

2021. március 21-én koronavírus-fertőzést diagnosztizáltak nála. Április 9-én, délután 4 órakor szentségekkel megerősítve átadta lelkét Teremtőjének.

Adamczyk atya halála érthetően gyászt, fájdalmat jelent mindenkinek, aki ismerte. Ám a halál egyben égi születésnap is, és ezt ünnepi lélekkel és reménnyel eltelve élhetjük meg, hiszen régiónknak talán soha nem volt akkora szüksége égi pártfogásra, mint ezekben az években, amikor az emberi természet alapjait rongáló eszmerendszer a XXI. század minden technikai eszközének birtokában próbálja átalakítani a gondolkodásunkat. A lengyelek mártírok tízezreinek vére által ellenálltak kiirtásuk akkori tervezőinek. Most nem véres a harc, de talán épp ezért hatékonyabb a támadás. Bogdán atya, segíts odafentről is! - Surján László