Back to top
redakcja2 küldte be 28.12.2020 időpontban
Vallás és GDP
Ekonomia

A Business Insider Polska kutatásában a vallás és az életszínvonal összefüggéseit vizsgálták, meglepő következtetésekkel. Jacek Frączyk cikkéből kiderül, hogy a muszlim vallás térhódítása nem jár együtt a gazdasági befolyással, a gazdasági fölény továbbra is a keresztény többségű országokban van – ugyanakkor az utóbbi években egyre nagyobb fejlődést produkálnak az „ateista országok”. 

A protestáns többségű országok már nem a világ vezető gazdasági erőközpontjai – hiába még mindig a keresztény világ a legerősebbb, az ateista országok, Kínával az élen produkálják a legnagyobb növekedést. A protestánsokat már leelőzték, de a judaizmus hívei még elérhetetlenek számukra. A leggyorsabban természetesen a muzulmán országok lakossága növekszik, viszont a gazdasági erejük nincs párhuzamban ezzel az emelkedéssel.

 

Max Weber, a szociológia és a közgazdaságtan atyja a protestáns etikáról szóló művében immár több mint egy évszázada bebizonyította, hogy a kapitalizmus és az addig nem tapasztalt jólét sikerének egyik kovácsa a protestantizmus volt, ezen országok domináltak akkoriban.

Ma azonban már nincs így.  A kutatásban 194 ország felekezeti aspektusait vizsgálták, e statisztikákat összevetve a Nemzetközi Valutaalap adataival és prognózisaival. Az adatokat elemezve kiderült: az elmúlt évtizedben a világ GDP-je dollárértékben 26%-kal 83 billió dollárra nőtt, miközben a lakosságszám 11,5 %-kal emelkedve elérte 7,6 milliárdot. A populáció növekedése 10 ateista többségű országban volt a legerősebb, közel 54%-os volt, köztük kiemelendő 145%-os GDP-növekedést produkáló Kína és a 14%-os csökkenést elszenvedő Japán. Ez a csoport az IMF előrejelzése szerint 31,5%-os részesedéssel bír a világgazdaságban, amely öt év múlva 33,2 %-ra nő.

Ez azonban még mindig kevesebb, mint a kereszténynek nevezhető országoké – ez a csoport a világ GDP-jének 55,7%-át tudhatja magáénak, miközben a népességnek mindössze 32%-át alkotja. A szám ugyanakkor csökkenő tendenciát mutat: a GDP-növekedés mindössze 13,5%-os volt a világ 26,5%-os növekedéséhez képest. Az IMF előrejelzése szerint ez a GDP az elkövetkező öt évben 53,3 %-ra csökken majd ennél a csoportnál, vagyis még lakosságcsökkenésnél is gyorsabb lesz a mértéke. Érdekes módon ennek a csökkenésnek a aránya még jelentősebb a protestáns országokban: a Föld lakosságának 10 %-a állítja elő a az össz-GDP 30,4 %-át, ez az arány ugyanakkor öt év múlva 28,2 %-ra csökken.

 

A katolikus többségű országokban az elmúlt időszakban 3%-os csökkenés volt érzékelhető, leginkább a latin országok visszaesése miatt. A jövőben ezen országok, amelyekbe Németország, és Lengyelország, és Magyarország egyaránt tartozik, további befolyáscsökkenést és lakosságcsökkenést szenvednek majd el.

Az iszlám világában a gazdasági boom még várat magára – bár a lakosságnövekedés itt a legmagasabb, ez csak csekély mértékben tevődik át a globális GDP-ben való részesedésre. Öt év múlva még mindig csak a globális GDP 7,9%-át adják, és ez a fejlődés is a szunnita többségű országok, Indonézia, Nigéria és Szaúd-Arábia vezette tábornak köszönhető.

Hasonló a helyzet a hindu vallás dominálta Indiában: a lakosság növekedési potenciálja óriási, hamarosan előreláthatólag Kínát is megelőzi, ám ehhez nem társul megfelelő gazdasági progresszió.

A kutatás vizsgálta az életszínvonalat is, méghozzá a vásárlóerő-paritást lakosságarányosan számolva, ebben érdekes következtetésre jutottak: a legmagasabb mutatók a judaizmus híveit jellemzik. Izraelben 7 millió zsidó él, ugyanennyi az Egyesült Államokban, továbbá kisebbségek tagjainként Európában: az amerikai vásárlóerő-paritás szerint számolva ez 49 ezer dollárt jelent évente fejenként (39 ezer Izraelben). A judaizmus híveinek előnye ugyanakkor olvadozik: 2000-ben életszínvonaluk a világátlag 224 %-át tette ki, 2010-ben az ez az arány már csak 166 % volt, öt év múlva pedig 152 % lesz ez a mutató. Ez tehát azt jelenti, a világ gyorsabban fejlődik mint ők, igaz, a világ alacsonyabb szintről is rajtol.

Hasonló a helyzet a második leggazdagabb csoporttal, azaz a protestánsokkal (a kutatás az egszerűség kedvéért a protestánsok közé sorolta az összes keresztény vallást a pravoszlávokon és a katolikusokon kívül). A kereszténység ezen irányzatai egy főre jutó GDP-je 28 ezer dollár összeget jelent az idei évben, amely az IMF szerint öt év múlva 33,2 ezer dollár összegre emelkedik. A 2000-től 2025-ig terjedő időben ugyanakkor a vásárlóerő a GDP 127 %-áról 39%-re csökken majd

A harmadik helyen vannak e mutató szerint azok, a fejlődési tempóban felzárkóztak a többiekhez – ők az ateisták, illetve azok, akik egyetlen vallással sem azonosulnak. Az utóbbi évtizedben, főleg Kína (itt él a világ ateistáinak/agnosztikusainak több mint fele, 727 millió ember) villámtempójának köszönhetően életszínvonaluk átlaga megelőzte a katolikusokét, és  öt év múlva a protestánsokét is megelőzi majd.

A legszegényebbek a hindu vallás hívei (őket a kutatás egybeszámolta a szikhekkel) és a muszlimok. Míg azonban az első csoport életszínvonala nem növekszik, sőt 2025-re 77%-ról 58-ra csökken majd, a muszlimoknál ugyanez a mutató várhatóan 34%-ról 37 %-ra növekszik majd.

Lengyelország, mint katolikus ország az élbolyban van, mondhatni magával húzza a többi e csoportba tartozó államot is. A harmadik évezred első huszonöt évében 32%-ról 87%-ra nőtt-nő az életszínvonal.

 

(gk-jap, fot. Nattanan Kanchanaprat z Pixabay)