Gość Instytutu - Prof. István Kovács

Wykład profesora  Istvána Kovácsa, honorowego ambasadora Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej na  Uniwersytecie Katolickim UKSW w Warszawie. Spotkanie z Marszałkiem Sejmu RP.


                           Profesor István Kovács


We wtorek 12 marca  przebywa w Warszawie wybitny węgierski  historyk, dyplomata i pisarz profesor István Kovács.  Profesor jest znawcą historii Europy Środkowej i  relacji polsko – węgierskich.

Wykład wygłoszony na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego poświęcony był relacjom dwóch narodów w czasach od przybycia Węgrów do Basenu Karpackiego aż po wiek XVI. Szczególny nacisk w wykładzie profesora został położony na wczesne lata istnienia obu monarchii, gdy bardzo ścisłe związki dynastyczne wpływały na późniejsze losy narodów Środkowej Europy. Dużo uwagi poświęcono postaci świętego Władysława, uważanego, jak wskazują źródła historyczne, za wzór cnót rycerskich i przykład chrześcijańskiego władcy, który stał się symbolem króla – wojownika oraz swoistym patronem dla narodów regionu Europiy Środkowej; o czym świadczy chociażby fakt popularności jego imienia wśród monarchów (Łokietek, Jagiełło, Warneńczyk).

Po wykładzie profesor Kovács uhonorowany został przez Radę Instytutu Współpracy Polsko- Węgierskiej im. Wacława Felczaka tytułem Ambasadora Instytutu.   

We wtorek wieczorem prof. Kovács spotyka się z marszałkiem Markiem Kuchcińskim oraz odbędzie dyskusję z posłami Sejmu poświęconą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości stosunków polsko-węgierskich.

Prof. Kovács przebywa w Warszawie na zaproszenie Instytutu.

 

Fotorelacja:

 

  

 

Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im Wacława Felczaka